دوشنبه, ۰۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۹ ۴۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد استان های کشور در 24 مهر 1400

پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد استان های کشور در 24 مهر 1400

در این گزارش، با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO2) و دی اکسید گوگرد ( SO2) در 24 مهر 1400 برای استان‌ های کل کشور اندازه‌ گیری شده است

سامانه پایش ماهواره‌ ای آلودگی در سطح کشور(آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کل کشور در 24 مهر ماه 1400 ارائه می‌ شود. ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO2) در 24 مهر 1400 برای استان‌ های کل کشور اندازه‌ گیری شده است (نمودار 1). همانطور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلایند NO2 در سطح کشور حدود 71/3 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلایند NO2 در سطح استان تهران برابر با 252 میکرو‌مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کمترین میزان میانگین آلایند NO2 نیز در سطح استان ایلام حدود 57/76 میکرو مول تخمین زده شده است.


میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح  استان‌ های کشور در 24 مهر 1400

نمودار1: میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌ های کشور در 24 مهر 1400


نقشه 1 نیز وضعیت آلودگی NO2 کشور را در تاریخ 24 مهر 1400 نمایش می‌ دهد. مطابق نقشه 1 بیشترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 1025 میکرو مول و کمترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 39 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است.


وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/07/24

نقشه 1: وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/07/24


میانگین غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد (SO2) نیز در 24 مهر 1400 برای استان‌ های کل کشور اندازه گیری شده است (نمودار 2). همانطور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلایند SO2 در سطح کشور حدود 345 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلایند SO2 در سطح استان البرز برابر با 652 میکرو مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کمترین میزان میانگین آلاینده SO2 نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان حدود 138 میکرو مول تخمین زده شده است.


میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در سطح  استان های کشور در 24 مهر 1400

نمودار2 : میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در سطح استان های کشور در 24 مهر 1400


آدرس کوتاه شده: