چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۴۳ ۷۰
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
بررسی میزان تبخیر و تعرق محصول برنج در عرصه‌ های کشت این محصول در استان مازندران

بررسی میزان تبخیر و تعرق محصول برنج در عرصه‌ های کشت این محصول در استان مازندران

در این گزارش، میزان تبخیر- تعرق در زمین های کشت برنج در استان مازندران بررسی شده است.

گزارش ارائه شده به بررسی میزان تبخیر- تعرق در زمین های کشت برنج در استان مازندران به مساحت تقریبی 2000 کیلومتر مربع در طول دوره رشد محصول پرداخته است. تبخیر- تعرق یک پارامتر پر اهمیت در بحث هیدرولوژی، کشاورزی و هواشناسی می باشد و از محصول تبخیر- تعرق می توان برای محاسبه تعادل انرژی و آب منطقه و وضعیت آب و خاک استفاده کرد. به همین دلیل به طور مرتب در سطح جهانی مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد. در این میان داده های سنجنده مودیس (MODIS) با تکرار زمانی یک روزه یک منبع مناسب در این زمینه می باشند.محصول تبخیر- تعرق مورد استفاده در گزارش با قدرت تفکیک 500 متر می باشد که بر اساس منطق پنمن- مونتیث در دوره زمانی 88 روز زمان تقریبی دوره رشد برنج در منطقه و به صورت تجمعی با استفاده از داده های سنجش از دوری و هواشناسی برآورد شده است. همچنین با کسر تبخیر- تعرق واقعی از میزان تبخیر- تعرق پتانسیل به میزان کمبود تبخیر-تعرق در سطح رسیده ایم که دیگر پارامتر مهم برای ما می باشد. نقشه مربوط به کمبود تبخیر تعرق نشان می دهد در اکثر مناطق کشت برنج میزان تبخیر-تعرق واقعی به میزان نصف و کمتر از مقدار تبخیر-تعرق پتانسیل می‌ باشد. این موضوع در برخی مناطق همچون شرق استان مازندران شدت بیشتری داشته و نشان از تجربه استرس آبی و بالطبع کاهش حجم تولیدات گیاهی برنج می‌ باشد.


آدرس کوتاه شده: