پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۳۳ ۷۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
بررسی، تحلیل و پهنه بندی تصادفات برون شهری با فناوری های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

بررسی، تحلیل و پهنه بندی تصادفات برون شهری با فناوری های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

دراین مطلب به بررسی، تحلیل و پهنه بندی تصادفات برون شهری با هدف تعیین نقاط حادثه خیز با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار ARC GIS، پرداخته شده است.

مقدمه و بیان مسأله

حوادث ناشی از رانندگی هر ساله جان تعداد بسیار زیادی از افراد جهان را می گیرد. از نظر تعداد، ایران با بیش از 25000 کشته در سال طی چند سال اخیر بالاترین رتبه از نظر قربانیان سالانه حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است. امروزه برنامه ریزان می کوشند تا به نوعی از تعداد و شدت سوانح بکاهند. لذا شناسایی علل وقوع تصادفات و پیشگیری از اینگونه حوادث امری بسیار مهم می باشد. با توجه به گستردگی مناطق مختلف و کمبود بودجه برای ایمن سازی، سازمانها و مؤسسات مسؤل می توانند به طور مؤثر برنامه ها و طرح های جلوگیری از تخلفات را با تمرکز بر مناطق با میزان تخلفات بیشتر اعمال نمایند. همچنین، آنها می توانند با توجه به محل های انتخاب شده، بر بهبود وضعیت ایمنی متمرکز شوند. بدین منظور نیاز به شناسایی مناطق کوچکتر برای اعمال برنامه های ایمن سازی و کاهش تصادفات ضروری به نظر می رسد. تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در تهیه نقشه های الگو و فرایند پیش بینی به کار گرفته شوند.


ضرورت اجرا و اهداف

به دلیل بالا بودن اطلاعات مربوط به تصادفات، استفاده از روش های سنتی، دستی و کاغذی برای پرکردن فرم های گزارشات ناکارآمد و هزینه بر است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) از قابلیت ثبت و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به تصادفات با استفاده از طول و عرض جغرافیایی نقطه تصادف و همچنین ثبت اطلاعات توصیفی مربوط به یک تصادف (همچون شدت تصادف و ...) در جدول اطلاعاتی مربوط برخوردار است. این امر تحلیل و دسترسی به اطلاعات مربوط به تصادفات را بسیار سریع تر و راحت ترخواهد کرد. در فرم های سنتی ثبت تصادفات، تنها از یک کروکی، جهت نشان دادن محل تصادف استفاده می شود در حالی که در سامانه GIS این موقعیت با استفاده از سیستم تعییین موقعیت جهانی به طور دقیق ثبت می گردد. در فرم های فعلی تنها سن و جنسیت راننده مقصر ثبت می شود، در صورتی که این اطلاعات برای تمامی افراد صدمه دیده در تصادفات ضروری می باشد.

الزام اجرای اهداف این خدمت :

 • بررسی نقاط حادثه خیز منجر به جرح و فوت در مسیر
 • شناسایی و تعیین پهنه های امن و خطرناک در طول مسیر
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش تصادفات در طول مسیر
 • شناسایی دلایل تصادفات در بخش های مختلف مسیر
 • پیشنهاد مکان های ضروری برای احداث استراحتگاه های بین راهی

داده ها و روش ها

داده های مورد نیاز این سامانه شامل نقشه، عکس های هوایی و ماهواره ای همین طور اطلاعات اسنادی موجود در پلیس راه است.
متغیرهای مستقل : تصادفات
متغیر وابسته : دلایل انسانی و طبیعی بروز تصادفات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، بررسی نقاط وقوع حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیایی (GIS) پس از تحلیل اطلاعات مربوط به تعداد تصادفات فوتی و جرحی در محور مورد نظر و ورود اطلاعات در پایگاه داده ARCGIS، توزیع فضایی و حجم و میزان تصادفات منجر به فوت و جرح در نقاط مختلف در محور مورد نظر مشخص می گردد و محور در قالب چهار پهنه امن، نسبتاً امن، خطرناک و حادثه خیز تقسیم بندی می گردد.


دستاورد ها و خروجی ها

 • علائم هشدار دهنده و دیگر اقدامات لازم در نقاط خطرناک
 • نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده در خصوص عدم تجاوز از سرعت مقرر در نقاط حادثه خیز
 • ایجاد شیار لرزاننده طولی درکل حوزه و شیار لرزاننده عرضی درمقاطع پرحادثه
 • ایجاد مراکز خدمات رفاهی به تعداد لازم
 • نصب یک تابلوی بزرگ دارای نوشتار متحرک جهت هشدار به رانندگان درخصوص عواقب رانندگی در حال خستگی و خواب آلودگی
 • نصب روشنایی

بهره برداران و ذینفعان

 • راهنمایی و رانندگی
 • مدیرت بحران
 • محیط زیست
 • شهروندان عادی
 • پژوهشگران
 • وزارت راه و شهرسازی

نمونه محصول

نمونه پهنه بندی تصادفات برون شهری در شکل ذیل مشاهده می شود:


پهنه بندی تصادفات آزادراه کربلا در سال 1395

شکل-1 : پهنه بندی تصادفات آزادراه کربلا در سال 1395


به منظور تهیه این نقشه، اطلاعات تصادفات صورت گرفته و برداشت های میدانی جمع آوری و بر روی تصاویر هوایی و ماهواره ای منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، برای دستیابی به یک جمع بندی نهایی، تمامی اطلاعات تجمیع شده و مورد آنالیز قرار می گیرد.


آدرس کوتاه شده: