شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۲ ۷۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای کوه در روستای خرشتم از توابع شهرستان لنگرود

پایش ماهواره ای کوه در روستای خرشتم از توابع شهرستان لنگرود

در این مطلب با استفاده از تصاویر ماهواره ای روند از بین رفتن کوه روستای خرشتم واقع در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است.

ارتفاعات و کوه ها جزو سرمایه های ملی کشور محسوب می شوند. به لحاظ تاثیر عوارض طبیعی مانند کوه ها و تپه ها در شکل گیری چشم اندازهای مختلف در عرصه های طبیعی، توجه به این عوارض از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با سرعت گرفتن روند تغییرات کاربری در پیرامون روستا ها و شهرها بخصوص ساخت و سازها به اشکال مختلف این چشم اندازهای طبیعی دستخوش تغییر شده اند. در این گزارش به پایش ماهواره ای تغییرات کاربری کوهی در محدوده شهرستان لنگرود روستای خرشتم می پردازیم. در نقشه شماره 1 موقعیت منطقه نشان داده شده است. حداکثر ارتفاع در منطقه 64 متر و حداقل آن 67 متر است. همانطور که مشاهده می شود محدوده شهرستان لنگرود با رنگ مشکی و محدوده مورد بررسی با کادر قرمز رنگ نشان داده شده است.


موقعیت کوه روستای خرشتم

نقشه 1: موقعیت کوه روستای خرشتم


با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث از سال 1391 تا سال 1399 روند از بین رفتن کوه روستای خرشتم نشان داده شده است (محدوده های تغییر کاربری داده شده با رنگ قرمز). در تصاویر شماره 1 تا 6 روند تغییر کاربری این کوه نشان داده شده است.


کوه روستای خرشتم در تاریخ 07 بهمن 1391

تصویر 1: کوه روستای خرشتم در تاریخ 07 بهمن 1391، رنگ قرمز محدوده کوه را نشان می دهد


تغییر و تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 18 خرداد 1393

تصویر 2: تغییر و تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 18 خرداد 1393


 تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 31 شهریور 1394

تصویر3: تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 31 شهریور 1394


تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 30 اردیبهشت 1397

تصویر5: تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 30 اردیبهشت 1397


تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 06 آبان 1399

تصویر6: تخریب کوه روستای خرشتم در تاریخ 06 آبان 1399


جدول شماره 1 مساحت و درصد احتمالی تخریب کوه خرشتم از سال 1393 تا 1399 را نشان می دهد. همچنین در تصویر شماره 7 مساحت تخریب به صورت رنگ های مختلف نشان داده شده است.


جدول 1: مساحت تخریب کوه از سال 1392 تا 1399

مساحت تخریب کوه از سال 1392 تا 1399


مساحت تخریب کوه خرشتم به صورت رنگ های مختلف

تصویر7: رنگ زرد مساحت سال 1392، رنگ سبز مساحت سال 1393، رنگ آبی مساحت سال 1397، رنگ قرمز مساحت سال 1399 را نشان می دهد.


بنابراین بررسی های تخریب کوه روستای خرشتم با استفاده از تصاویر ماهواره ای Google Earth نشان داد که مساحت تخریب و تغییر کاربری این کوه در طی 8 سال (1391 تا 1399) به پنج هکتار رسیده است که از این مقدار 3/5 هکتار از کاربری های کشاورزی و مراتع از بین رفته است (تصویر شماره 8).


کاربری های تخریب شده کوه خرشتم

تصویر 8: کاربری های تخریب شده کوه خرشتم


تصویر 9 تصویر سه بعدی ( دید مایل) از تخریب کوه خرشتم می باشد که قبل و بعد از تخریب را نشان می دهد. (جهت دید به سمت غرب).


تصویر9: قبل از تخریب کوه خرشتم (1391-10-07) (سمت راست) و بعداز تخریب کوه خرشتم (1399-08-06) (سمت چپ)


آدرس کوتاه شده: