شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶ ۴۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای یخ های قطبی با استفاده از داده های سنجش از دوری

پایش ماهواره ای یخ های قطبی با استفاده از داده های سنجش از دوری

در این گزارش پایش ماهواره ای یخ های قطبی با استفاده از داده های سنجش از دوری نمایش داده شده است.

داده‌ های ماهواره‌ ای برای پیشبرد علم، پیش‌ بینی آب و هوا، نظارت مستمر تغییرات در یخ های قطب و توسعه راه‌حل‌ ها و خدمات نوآورانه برای کاهش یا تطبیق بهتر با تأثیرات تغییرات آب و هوایی بسیار ارزشمند است. در پویانمایی 1، یخ های قطب شمال و پوشش فصلی زمین در طول زمان نشان داده شده است. مرز زرد حداقل وسعت میانگین یخ های قطبی در بازه ی 30 ساله از سال 1981 تا 2010 را نشان می‌ دهد.


پایش ماهواره ای یخ های قطبی با استفاده از داده های سنجش از دوری


بیشینه مقدار یخ سالانه امسال در 21 مارس 2021 و کمینه آن در 16 سپتامبر 2021 می باشد. هر تابستان، قبل از اینکه هوای سردتر باعث افزایش پوشش یخی شود، کلاهک یخی قطب شمال تا حدی که دانشمندان آن را "حداقل سطح" می نامند، ذوب می شود. پویانمایی 2 سطح حداقل سالانه یخ قطب شمال، از سال 1979 تا 2020 را نشان می دهد. در سال 2020، حداقل یخ قطب شمال، مساحتی معادل 3/36 میلیون کیلومتر مربع را پوشانده است.


پایش ماهواره ای یخ های قطبی با استفاده از داده های سنجش از دوری


منبع:
آدرس کوتاه شده: