یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۴۴ ۱۵۲
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS در مهر ماه 1400

پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS در مهر ماه 1400

در این مطالعه با بکارگیری فناوری سنجش از دور و قلبلیت های تصاویر ماهواره ای به بررسی وضعیت پوشش گیاهی در طی 22 سال گذشته پرداخته شده است.


پایش ماهواره ای از شاخص وضعیت پوشش گیاهی در مهر ماه 1400 نسبت به 22 سال گذشته در همین ماه، نشان دهنده آن است که پوشش گیاهی در اغلب استان‌های کشور به جز استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با تنش آبی مواجه بوده و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.


نقشه شاخص وضعیت پوشش گیاهی در مهر ماه 1400
شکل -1 نقشه شاخص وضعیت پوشش گیاهی در مهر ماه 1400


آدرس کوتاه شده: