شنبه, ۰۴ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰ ۹۷
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای MODIS در آبان ماه 1400

پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای MODIS در آبان ماه 1400

در این مطالعه با استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری تصاویر ماهواره ای به بررسی وضعیت پوشش گیاهی از نظر خشکسالی و تنش آبی در سطح کشور پرداخته شده است.

نتایج به دست آمده از شاخص وضعیت پوشش گیاهی در آبان ماه 1400 نسبت به 22 سال گذشته در همین ماه، نشان دهنده آن است که پوشش گیاهی در اغلب استان‌ های کشور به جز استان‌ های مازندران، گیلان، خراسان شمالی، بخش‌ های شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بخش اعظم استان چهارمحال و بختیاری، با تنش مواجه بوده و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.


نقشه شاخص وضعیت پوشش گیاهی در آبان ماه 1400
شکل -1 نقشه شاخص وضعیت پوشش گیاهی در آبان ماه 1400


آدرس کوتاه شده: