یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۲۷ ۹۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
رویداد های سنجش از دور از 4 تا 10 دی ماه 1400

رویداد های سنجش از دور از 4 تا 10 دی ماه 1400

آدرس پرتال جامع سنجش از دور سازمان فضایی ایران RS.ISA.IR

این فیلم به رویداد های سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده در تاریخ 4 تا 10 دی ماه 1400 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.سایر رویداد های سنجش از دور در زمان های گذشته


آدرس کوتاه شده: