سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۳۲ ۸۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای سازه های آبی شوشتر در استان خوزستان

پایش ماهواره ای سازه های آبی شوشتر در استان خوزستان

این فیلم به پایش ماهواره ای سازه های آبی شوشتر در استان خوزستان با استفاده از تصاویر گوگل ارث می پردازد.آدرس کوتاه شده: