چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۲۸ ۸۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 13 دی ماه 1400

پایش ماهواره ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 13 دی ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توانایی شناسایی میزان ابرناکی اتمسفر را دارا می باشد. در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح اتمسفر کشور مورد اندازه گیری واقع شده است.

همانطورکه در نقشه شماره 1 مشاهده می شود، بخش هایی ازکشوردر نوارهای شمالی، شمال غربی، شمال شرقی، غرب، جنوب غربی، جنوب، جنوب شرقی، شرق ومرکزی پوشیده از ابر می باشد. باتوجه به ترکیب باندی مورداستفاده، پوشش گیاهی دردامنه رنگ سبز وابر به رنگ سفید مشاهده می شود.


پوشش ابر


آدرس کوتاه شده: