شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۵۷ ۶۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن استان تهران از 15 تا 19 دی ماه 1400

پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن استان تهران از 15 تا 19 دی ماه 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر کشور در بازه زمانی 15 تا 19 دی ماه 1400 پرداخته شده است‎.‎‏ ‏

سامانه پایش ماهواره‌ ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن استان تهران از15 تا 19 دی ماه سال 1400 ارایه می‌ شود.‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن استان تهران به تفکیک شهرستان تخمین زده شده است (جدول شماره1). در جدول شماره 1 مقادیر با رنگ قرمز نشان دهنده بیشترین مقدار میانگین می‌ باشد. همانطور که مشاهده می‌ شود آلوده‌ ترین شهرستان در چند روز اخیر، شهرستان قدس می باشد که با 3 روز، بیشترین میزان آلودگی را ثبت کرده است. (در تاریخ 15 دی برای شهرستان قدس دیتا وجود ندارد).

جدول 1- میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن از 15 تا 19 دی ماه 1400 در سطح استان تهران به تفکیک شهرستان

 میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن از 15 تا 19 دی ماه 1400 در سطح استان تهران به تفکیک شهرستان

در جدول شماره 2 نیز، بیشترین و کمترین میزان ثبت شده آلاینده NO2 در شهرستان‌ های استان تهران برای 15 تا 19 دی ماه 1400 نمایش داده شده است.


جدول 2- بیشترین و کمترین میزان ثبت شده آلاینده NO2 در شهرستان‌ های استان تهران

 بیشترین و کمترین میزان ثبت شده آلاینده NO2 در شهرستان‌ های استان تهران


در نمودار شماره 1 نیز میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن استان تهران و برخی از شهرستان‌ ها نمایش داده شده است. همانطور که در نمودار مشاهده ‌می‌ شود روند آلودگی دی اکسید نیتروژن در شهرستان‌ های تهران، اسلامشهر و پردیس صعودی بوده است.


میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن از 15 تا 19 دی ماه 1400 در استان تهران

نمودار1- میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن از 15 تا 19 دی ماه 1400 در استان تهران


آدرس کوتاه شده: