یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۴۴ ۵۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
مطالعه تغییرات بوقوع پیوسته در بدنه های آبی اطراف بندر لنگه در بازه زمانی 1 الی 16 دی ماه 1400

مطالعه تغییرات بوقوع پیوسته در بدنه های آبی اطراف بندر لنگه در بازه زمانی 1 الی 16 دی ماه 1400

با استفاده از فناوری سنجش از دور و با بکارگیری سری های زمانی تصاویر ماهواره ای می توان تغییرات بوقوع پیوسته در بدنه های آبی کشور را مورد مطالعه قرار داد.


در این مطالعه به تغییرات بوقوع پیوسته در بدنه های آبی اطراف بندر لنگه در بازه زمانی 1 الی 16 دی ماه 1400 پرداخته شده است. در این ترکیب باندی، بدنه های آبی در طیف رنگی آبی تیره تا فیروزه ای دیده می شود.


مطالعه تغییرات بوقوع پیوسته در بدنه های آبی اطراف بندر لنگه در بازه زمانی 1 الی 16 دی ماه 1400


آدرس کوتاه شده: