چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰ ۸۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 21 دی‌ماه 1400

پایش ماهواره‌ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 21 دی‌ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی شناسایی میزان ابرناکی را دارا می‌باشد و در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح کشور در تاریخ 21 دی‌ماه 1400 مورد اندازه‌گیری واقع شده است.

همانطور که در این نقشه زیر مشاهده می‌ شود، بخش‌ هایی از کشور در نوارهای شمالی، شمال‌غربی، شمال‌شرقی، غرب، جنوب‌غربی و مرکزی پوشیده از ابر می‌ باشد. با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز و ابر به رنگ سفید مشاهده می‌ شود.


پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 21 دی‌ماه 1400


پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 21 دی‌ماه 1400


آدرس کوتاه شده: