پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۷ ۵۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
مطالعه ابرناکی سطح کشور از 10 تا 21 دی ماه 1400

مطالعه ابرناکی سطح کشور از 10 تا 21 دی ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توانایی شناسایی میزان ابرناکی اتمسفر را دارا می باشد و در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح اتمسفر کشور مورد اندازه گیری واقع شده است.


در تصویر ماهواره ای متحرک زیر، پوشش ابر در سطح کشور از 10 الی 21 دی ماه 1400 نشان داده شده است. در این بازه زمانی توده های ابر از مرزهای غربی وارد و به سمت ایران مرکزی و سپس شمال شرق کشور جابجا می گردند. همانطور که در این تصاویر مشاهده می گردد مناطق بارانزای توده های ابری پس از پردازش به رنگ آبی فیروزه ای دیده می شود.


مطالعه ابرناکی سطح کشور از 10 تا 21 دی ماه 1400


آدرس کوتاه شده: