یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۴۴ ۹۲
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 25 دی‌ ماه 1400

پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 25 دی‌ ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی شناسایی میزان ابرناکی را دارا می‌باشد و در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح کشور در تاریخ 25 دی‌ ماه 1400 مورد اندازه‌گیری واقع شده است.

همانطور که در نقشه شماره 1 مشاهده می‌ شود، بخش‌ هایی از کشور در نوارهای شمالی، شمال‌ غربی، شمال‌ شرقی، غرب، جنوب‌غربی، جنوب، جنوب شرقی و شرق پوشیده از ابر می‌ باشد. با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز و ابر به رنگ سفید مشاهده می‌ شود.


پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 25 دی‌ماه 1400

نقشه 1: پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 25 دی‌ ماه 1400


آدرس کوتاه شده: