یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲ ۱۶۴
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش سبزینگی و پوشش گیاهی- آذر 1400

پایش سبزینگی و پوشش گیاهی- آذر 1400

در این بخش، نقشه سبزینگی کشور بر اساس شاخص پوشش گیاهی (NDVI) برای آذر ماه 1400 ارائه گردیده است.

نقشه سبزینگی کشور آذر ماه 1400

نقشه سبزینگی کشور آذر ماه 1400


به منظور مشاهده نقشه های نقشه سبزینگی کشور در ماه های دیگر سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی


آدرس کوتاه شده: