سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۳ ۶۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
وضعیت ابرناکی و گستره فعالیت سامانه بارشی در بخش های مختلف کشور در تاریخ 23 دی‌ ماه 1400

وضعیت ابرناکی و گستره فعالیت سامانه بارشی در بخش های مختلف کشور در تاریخ 23 دی‌ ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی شناسایی میزان ابرناکی و بارش را دارا می‌ باشد. در این مطالعه وضعیت ابرناکی و سامانه بارشی در سطح کشور در تاریخ 23 دی‌ ماه 1400 مورد مطالعه قرار گرفته است.

تصاویر 1 و 2 وضعیت ابرناکی و گستره فعالیت سامانه بارشی در بخش‌ های مختلف کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای متئوست نشان می دهد. این تصاویر در تاریخ 23 دی‌ ماه 1400 تهیه شده است که تصویر ابر در ساعت 9:00 (تصویر 1) و تصویر سامانه بارشی در ساعت 9:15 (تصویر 2) به وقت محلی می‌ باشد.


وضعیت ابرناکی در بخش‌های مختلف کشور در تاریخ 23 دی‌ماه 1400

تصویر 1: وضعیت ابرناکی در بخش‌ های مختلف کشور در تاریخ 23 دی‌ ماه 1400


سامانه بارشی در بخش‌های مختلف کشور در تاریخ 23 دی‌ماه 1400

تصویر 2: سامانه بارشی در بخش‌ های مختلف کشور در تاریخ 23 دی‌ ماه 1400


آدرس کوتاه شده: