دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۳۷ ۷۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
گزارش زلزله سیرچ از توابع شهرستان کرمان، دی ماه 1400

گزارش زلزله سیرچ از توابع شهرستان کرمان، دی ماه 1400

در این بخش، نقشه کانون زلزله سیرچ از توابع شهرستان کرمان واقع در استان کرمان در تاریخ 25 دی ماه 1400 ارائه شده است.

زلزله ای به بزرگی 5/1 در تاریخ 25 دی ماه 1400، سیرچ از توابع شهرستان کرمان را لرزاند. نقشه شماره 1 کانون این زلزله را نشان می‌ دهد. اطلاعات این نقشه از سایت ژئوفیزیک دانشگاه تهران گردآوری شده است.


 کانون زلزله سیرچ از توابع شهرستان کرمان در 25 دی ماه 1400

نقشه 1: کانون زلزله سیرچ از توابع شهرستان کرمان در 25 دی ماه 1400


آدرس کوتاه شده: