پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲ ۶۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 27 دی‌ ماه 1400

پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 27 دی‌ ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توانایی شناسایی میزان ابرناکی اتمسفر را دارا می باشد و در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح اتمسفر کشور مورد اندازه گیری واقع شده است.


در تصویر ماهواره ای زیر، پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 27 دی ماه 1400 نشان داده شده است. در این تاریخ بخش های جنوبی و جنوبشرقی و شرقی، نوار شمالی کشور و همچنین بخش های شمالغربی و غربی و نیز جنوب غربی کشور دارای پوشش ابری می باشد. همانطور که در تصویر مربوط به این روز دیده می شود میانه ایران در این تاریخ دارای اتمسفری صاف می باشد. در این ترکیب باندی گیاهان به رنگ سبز و پوشش ابری به رنگ سفید دیده می شود.


پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 27 دی‌ ماه 1400


آدرس کوتاه شده: