جمعه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۱۰ ۶۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 28 دی‌ ماه 1400

پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 28 دی‌ ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توانایی شناسایی میزان ابرناکی اتمسفر را دارا می باشد و در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح اتمسفر کشور مورد اندازه گیری واقع شده است.


در تصویر ماهواره ای زیر، پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 28 دی ماه 1400 نشان داده شده است. در این تاریخ بخش های جنوبی و جنوبشرقی و شرقی کشور از توده های ابری متراکمی پوشیده شده است. همچنین نوار مری شمالی کشور از شمالشرق تا البرز و بخش هایی از شمالغربی کشور دارای پوشش ابری می باشد.
در این ترکیب باندی گیاهان به رنگ سبز و پوشش ابری به رنگ سفید دیده می شود.


پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 28 دی‌ ماه 1400


آدرس کوتاه شده: