یکشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶ ۲۳۰
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی، آذر ماه 1400

پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی، آذر ماه 1400

در این بخش، وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور در آذر ماه 1400، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای MODIS، ارائه شده است.

نتایج به دست آمده از شاخص وضعیت پوشش گیاهی در آذر ماه 1400 نسبت به 22 سال گذشته در همین ماه، نشان دهنده آن است که پوشش گیاهی در استان‌ های ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، بوشهر، فارس، بخش شرقی استان خراسان رضوی و بخش‌ هایی از استان گلستان با تنش مواجه بوده و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.


پایش خشکسالی

شکل-1: نقشه شاخص وضعیت پوشش گیاهی در آذر ماه 1400


آدرس کوتاه شده: