یکشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۴۶ ۶۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 1 بهمن‌ ماه 1400

پایش ماهواره‌ ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 1 بهمن‌ ماه 1400

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌‌ای، توانایی شناسایی میزان ابرناکی را دارا می‌باشد. در این مطالعه میزان ابرناکی در سطح کشور در تاریخ 1 بهمن‌ ماه 1400 ارائه گردیده است.

همانطور که در شکل 1 مشاهده می‌ شود، بخش‌ هایی از کشور در نوارهای شمالی، شمال‌ شرقی و شرق پوشیده از ابر می‌ باشد. با توجه به ترکیب رنگی مورد استفاده، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز و ابر به رنگ سفید مشاهده می‌ شود.


پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 1 بهمن‌ماه 1400

شکل 1: نقشه پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 1 بهمن‌ ماه 1400


آدرس کوتاه شده: