چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۳۷ ۷۰
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای تعرض به تپه باستانی خورندین در منطقه میانرودان استان مازندران

پایش ماهواره ای تعرض به تپه باستانی خورندین در منطقه میانرودان استان مازندران

در این مطلب به پایش ماهواره ای تعرضات به تپه باستانی خورندین تپه ای متعلق به عصر آهن در منطقه میانرودان استان مازندران پرداخته شده است.

منطقه میانرود در استان مازندران
محدوده تپه های باستانی این منطقه تقریبأ در شمال و شمال شرق شهر ساری مرکز استان مازندران واقع شده است. میزان آب فراوان و حاصلخیزی زمین، به سبب نزدیکی منطقه میانرود به رود دائمی، موجب شده که در حوالی روستای قاجارخیل بیش از 5 تپه باستانی مهم با نهشته‌ های فرهنگی چشمگیر جلب توجه کند. درحاشیه روستای قاجارخیل، تپه خورندین قرار دارد که از نظر شرایط جغرافیایی و زیست محیطی در میان جلگه‌ ای هموار، سرسبز و مستعد دیده می‌شود. تپه باستانی خوروندین نیز در نزدیکی روستای قاجارخیل قرار دارد. نمونه‌ سفال ‌های بدست آمده از کاوش بیانگر استقراری از عصر آهن II بوده که از لحاظ فرم و نقش سفال‌ها بسیار با ارزش و متنوع می ‌باشد. همچنین تعدادی سفال مشکوک به عصر آهن I نیز از کاوش بدست آمد که برای آزمایش سالیابی مطلق، در روند مراحل تحقیقاتی است. در صورتی که این نمونه‌ها متعلق به عصر آهن I باشند از آن جهت مهم و با ارزش تلقّی می‌شوند که تاکنون در جلگه مازندران شواهدی قوی و علمی مبنی بر وجود این برهه زمانی بدست نیامده است. با وجود ضخامت بیش از 4 متری نهشته ‌های فرهنگی در قسمتی از این منطقه، قرار است علاوه بر تعرضات انجام شده، لوله انتقال آب دریای خزر به فلات ایران نیز از آن عبور کند (خبرگزاری ایرنا)


مطالعه سنجش از دوری تغرضات کشاورزی به محوطه باستانی خورندین تپه
در این مطالعه با بررسی تصاویر ماهواره ای از محوطه تپه باستانی خورندین تپه در بازه زمانی 8 سال (1392 تا 1400) نشان داده شده که در این مدت،‌ انواع فعالیت های غیر مجاز کشاورزی در محل این تپه باستانی، انجام شده است.


محدوده مورد مطالعه
همانطور که در تصویر شماره 1، نمایش داده شده است محدوده تپه های باستانی منطقه میانرود، تقریبأ در شمال و شمالشرق شهر ساری واقع شده است. این تپه ها و محدوده اطراف آنها که از عصر آهن دارای آثاری در خود هستند، با توجه به تراکم فعالیت های کشاورزی در منطقه، دچار فرسایش گردیده و در موقعیت تپه ها امکان بهتری برای مطالعه باستان شناسی وجود دارد.


میانرود نسبت به شهر ساری تصویر ماهواره ای گوگل ارث به تاریخ 1400

تصویر -1 : محدوده قرمز، منطقه مورد نظر میانرود نسبت به شهر ساری در محدوده نارنجی روی تصویر ماهواره ای گوگل ارث به تاریخ 1400، با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز دیده می شود.


به منظور مشاهده متن کامل این مطلب و نیز سایر مطالب مرتبط با پدیده های زیست محیطی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای پدیده های زیست محیطی


آدرس کوتاه شده: