شنبه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۰۲ ۵۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای تغییرات و گسترش معدن طلای موته (چاه خاتون) اصفهان از سال 1390 تا 1398

پایش ماهواره‌ ای تغییرات و گسترش معدن طلای موته (چاه خاتون) اصفهان از سال 1390 تا 1398

مطالعه معادن و اثرات زیست محیطی آنها یکی از دغدغه های انسان می باشد. در این مطالعه با بکارگیری فناوری سنجش از دور و استفاده از داده های ماهواره ای به بررسی اثرات زیست محیطی معدن طلای موته (چاه خاتون) پرداخته شده است.

منطقه معدنی طلای موته در 7 کیلومتری شمال روستای موته در استان اصفهان و در فاصله 290 کیلومتری جنوب تهران، در نزدیکی جاده اصلی گلپایگان واقع شده است. این مجموعه شامل 2 کانسار اصلی سنجده و چاه خاتون و 7 رخداد معدنی کوچکتر است. عملیات استخراج در این معدن تاکنون ادامه داشته و تقریباً ذخیره اقتصادی این معدن نیز استخراج گردیده که باعث انباشت چندین میلیون تن باطله در اطراف پیت‌ های اصلی معادن سنجده و چاه خاتون شده است. در این گزارش با بکارگیری فناوری سنجش از دور و با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث به بررسی تغییرات و توسعه معدن چاه خاتون روستای موته از سال 1390 تا اردیبهشت 1398 پرداخته شده است. در شکل 1 موقعیت معدن در شهرستان شاهین شهر استان اصفهان نمایش داده شده است.


موقعیت معدن چاه خاتون در استان اصفهان
شکل1- موقعیت معدن چاه خاتون در استان اصفهان


با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث، مساحت محدوده معدن چاه خاتون در سال 1390، حدود 150 هکتار برآورد شده است (شکل 2).


محدوده معدن چاه خاتون در دی ماه 1390

شکل2- محدوده معدن چاه خاتون در دی ماه 1390


همچنین مساحت معدن در اردیبهشت سال 1398 برآورد و حدود 208 هکتار تخمین زده شده است که نشان دهنده رشد معدن و ایجاد تغییرات در اطراف معدن می‌ باشد (شکل 3).


محدوده معدن چاه خاتون در اردیبهشت ماه 1398

شکل3- محدوده معدن چاه خاتون در اردیبهشت ماه 1398


همانطور که در شکل 4 دیده می‌ شود، بیشترین گسترش و تغییراتی که در معدن رخ داده در حاشیه شرقی معدن بوده است. عامل تغییرات در برخی از نواحی، انباشت باطله های معدنی و در برخی نواحی دیگر بخاطر برداشت مواد معدنی بوده است. مقایسه تغییرات حادث شده طی 8 سال (1390 تا 1398) از معدن چاه خاتون، افزایش 38 درصدی محدوده فیزیکی این معدن را نشان می دهد.


تصویر گوگل ارث از معدن چاه خاتون در سال 1398

شکل4- تصویر گوگل ارث از معدن چاه خاتون در سال 1398 ( پلی گون سبز: محدوده معدن در سال 1390، کادر قرمز محدوده معدن در سال 1398)


آدرس کوتاه شده: