یکشنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۵۹ ۷۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای توسعه فیزیکی شهر برازجان (استان بوشهر) در سال‌ های 1382 تا 1400

پایش ماهواره‌ ای توسعه فیزیکی شهر برازجان (استان بوشهر) در سال‌ های 1382 تا 1400

در این گزارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای گوگل‌ ارث، توسعه فیزیکی شهر برازجان طی سال‌ های 1382 تا 1400 مورد پایش قرار گرفته است.

شهر بُرازجان (مرکز شهرستان دشتستان) واقع در استان بوشهر است. این شهر در ۶۵ کیلومتری شمال شرق بندر بوشهر و بر سر راه ارتباطی و بازرگانی شیراز به کازرون و بوشهر واقع شده ‌است (شکل 1). در این گزارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای گوگل‌ ارث، توسعه فیزیکی شهر برازجان طی سال‌ های 1382 تا 1400 مورد پایش قرار گرفته است.


موقعیت  <strong class='sis-keyword'>شهر</strong> برازجان (مرکز شهرستان دشتستان)

شکل 1: موقعیت شهر برازجان (مرکز شهرستان دشتستان)


محدوده فیزیکی شهرستان برازجان در سال 1382 حدود 1325 هکتار بوده است (شکل 2) که در سال 1400 به حدود 1934 هکتار افزایش یافته است (شکل 3). این شهرستان طی بازه زمانی 18 ساله حدود 46 درصد توسعه فیزیکی داشته است.


محدوده فیزیکی  <strong class='sis-keyword'>شهر</strong> برازجان در سال 1382

شکل 2: محدوده فیزیکی شهر برازجان در سال 1382


محدوده فیزیکی  <strong class='sis-keyword'>شهر</strong> برازجان در سال 1400

شکل 3: محدوده فیزیکی شهر برازجان در سال 1400


آدرس کوتاه شده: