چهارشنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۳۴ ۷۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای توسعه فیزیکی شهر شهرکرد در سال های 1386 تا 1400

پایش ماهواره‌ ای توسعه فیزیکی شهر شهرکرد در سال های 1386 تا 1400

در این مطالعه با استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری سری زمانی تصاویر ماهواره ای به اندازه گیری توسعه فیزیکی شهر شهرکرد در بازه زمانی سال های 1386 تا 1400 پرداخته شده است.

در این مطالعه با بکارگیری فناوری سنجش از دور و استفاده از سری زمانی از تصاویر ماهواره ای، توسعه فیزیکی بوقوع پیوسته در شهر شهرکرد ، در بازه زمانی سال های 1386 تا 1400 مورد اندازه گیری واقع شده است. شهرستان شهرکرد یکی از شهرستان‌ های استان چهار محال و بختیاری است. این شهرستان حدود ۲۰۰۶ کیلومتر مربع وسعت داشته و بالغ بر ۱۲٪ از کل مساحت چهارمحال و بختیاری را تشکیل داده‌ است. مرکز این شهرستان، شهر شهرکرد است. در این گزارش با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث (Google Earth) توسعه فیزیکی شهر شهرکرد طی سال های 1386 تا 1400 مورد پایش قرار گرفته شده است (نقشه شماره 1).


موقعیت شهر ستان شهرکرد
نقشه 1: موقعیت شهرستان شهرکرد


نقشه شماره 2 محدوده فیزیکی شهر شهرکرد در سال 1386 را نشان می دهد. مساحت محدوده شهر در این سال حدود 2060 هکتار بوده است.


شهر شهرکرد در سال 1386
نقشه 2: شهر شهرکرد در سال 1386


نقشه شماره 3 محدوده فیزیکی شهر شهرکرد در سال 1400 را نشان می دهد. مساحت محدوده این شهر در سال 1400 به حدود 2981 هکتار افزایش یافته است.


شهر شهرکرد در سال 1400
نقشه 3: شهر شهرکرد در سال 1400


بررسی تصاویر ماهواره ای از تغییرات مساحت محدوده فیزیکی شهر شهرکرد از سال 1386 تا 1400، نشان می دهد این شهر طی بازه زمانی 14 ساله حدود 45 درصد توسعه فیزیکی دلشته است (مساحت شهرکرد در سال 1386 حدود 2060 هکتار و در سال 1400 مساحت شهرکرد حدود 2981 هکتار بوده است).


آدرس کوتاه شده: