یکشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۲۰ ۵۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای توسعه فیزیکی شهر آبیک در سال های 1389 تا 1400

پایش ماهواره‌ ای توسعه فیزیکی شهر آبیک در سال های 1389 تا 1400

در این مطالعه با استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری سری زمانی تصاویر ماهواره ای به اندازه گیری توسعه فیزیکی شهر آبیک در بازه زمانی سال های 1389 تا 1400 پرداخته شده است.

شهرستان آبیک از سمت شمال به طالقان و از سمت غرب به شهرستان ساوجبلاغ و از سمت جنوب به بوئین‌ زهرا و نظرآباد و از سمت شرق به شهر قزوین محدود می‌ باشد. در این گزارش، با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث (Google Earth)، توسعه فیزیکی شهر آبیک طی سال های 1389 تا 1400 مورد پایش قرار گرفته شده است (نقشه شماره 1).


پایش شهر آبیک

نقشه 1: موقعیت شهرستان آبیک


نقشه شماره 2 محدوده فیزیکی شهر آبیک در سال 1389 را نشان می دهد. مساحت محدوده شهر در این سال حدود 461 هکتار بوده است.


نقشه 2: محدوده شهر آبیک در سال 1389


نقشه شماره 3 محدوده فیزیکی شهر آبیک در سال 1400 را نشان می دهد. مساحت محدوده این شهر در سال 1400 به حدود 603 هکتار افزایش یافته است.


پایش شهر آبیک

نقشه 3: محدوده شهر آبیک در سال 1400


بررسی تصاویر ماهواره ای از تغییرات مساحت محدوده فیزیکی شهر آبیک از سال 1389 تا 1400، نشان می دهد این شهر طی بازه زمانی 11 ساله حدود 31 درصد توسعه فیزیکی دلشته است (مساحت آبیک در سال 1389 حدود 461 هکتار و در سال 1400 حدود 603 هکتار بوده است).


آدرس کوتاه شده: