یکشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸ ۴۹
طبقه بندی: محصولات
چچ
وضعیت گرد و غبار کشور در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401

وضعیت گرد و غبار کشور در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401

در این بخش، وضعیت گرد و غبار کشور در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401 نمایش داده شده است.

همانطور که در تصاویر ماهواره ای متئوست (در تاریخ 1401/02/17، از ساعت 8:30 تا 13:30) دیده می شود، پدیده گرد و غبار بر فراز نواحی غرب و جنوب غربی کشور اتفاق افتاده است. بررسی تصاویر نشان می دهد که منشا گرد و غبار از نواحی مرکزی عربستان (بصورت نواری با جهت غربی شرقی ) و کشور عراق می باشد. بیشترین غلظت گرد و غبار در ساعت 8:30 بوده است و در ساعت 13:30 از غلظت آن کاسته شده است. با توجه به ترکیب باندی تصاویر استفاده شده، پوشش ابر در دامنه رنگی آبی فیروزه ای و پوشش گرد و غبار در دامنه رنگی قهوه ای روشن (خاکی رنگ) مشاهده می شود.


وضعیت  <strong class='sis-keyword'>گرد و غبار</strong> کشور در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401

وضعیت گرد و غبار کشور در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401


به منظور مشاهده نقشه های گرد و غبار در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری و نیز در ماه های مختلف سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:


پایش ماهواره ای گرد و غبار


آدرس کوتاه شده: