یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۱۳ ۳۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
اندازه گیری گرد و غبار در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401

اندازه گیری گرد و غبار در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401

در این مطالعه به بررسی وضعیت میزان گرد وغبار در اتمسفر در سطح کشور پرداخته شده است. این مطالعه میزان گرد غبار در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401 را در سطح کشور اندازه گیری کرده است.


همانطور که در تصاویر ماهواره ای متئوست (در تاریخ 1401/02/24، از ساعت 08:30 تا 13:30) دیده می شود، پدیده گرد و غبار بر فراز نواحی جنوب شرقی کشور اتفاق افتاده است. بررسی تصاویر نشان می دهد که منشا گرد و غبار در کویر لوت می باشد.با توجه به ترکیب باندی استفاده شده در تصویر پوشش ابر در دامنه رنگی آبی فیروزه ای و پوشش گرد وغبار در دامنه رنگی قهوه ای روشن (خاکی رنگ) مشاهده می شود.


اندازه گیری گرد و غبار در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401


آدرس کوتاه شده: