سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۲۰ ۴۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1401

پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1401

در این مطالعه میزان گرد و غبار در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1401 در سطح کشور نشان داده شده است.

همانطور که در پویانمای حاصل از تصاویر ماهواره ای متئوست (در تاریخ 1401/02/27، از ساعت 07:30 تا 09:30 صبح) دیده می شود، بخش های وسیعی از کشورمان شامل مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی کشور تحت تاثیر پدیده گرد و غبار قرار گرفته است. این گرد و غبار با منشاء خارجی دیروز مورخ 26 اردیبهشت ماه در محدوده وسیعی از کشور عراق شکل گرفت و به سمت کشورمان حرکت نمود. وضعیت متاثر شدن سایر مناطق کشور در گزارشات بعدی اطلاع رسانی خواهد شد. با توجه به ترکیب رنگی مورد استفاده پوشش ابر در دامنه رنگ فیروزه ای رنگ و گرد و غبار در دامنه رنگ قهوه ای بسیار روشن نشان داده شده است.آدرس کوتاه شده: