دوشنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۵۶ ۳۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401

پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401

در این مطالعه به بررسی وضعیت میزان گرد وغبار در اتمسفر در سطح کشور پرداخته شده است. این مطالعه میزان گرد غبار در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401 را در سطح کشور اندازه گیری کرده است.


همانطور که در تصاویر ترا / مادیس (در تاریخ 1401/02/31، ساعت 11:40) مشاهده می شود بخش های غربی استان های کردستان و کرمانشاه، تا حدودی پوشیده از گردوغبار می باشد. با توجه به ترکیب باندی استفاده شده در تصویر پوشش ابر در دامنه رنگ سفید و پوشش گرد غبار در دامنه رنگی قهوه ای روشن (خاکی رنگ) مشاهده می شود.


پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401


آدرس کوتاه شده: