سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۳ ۳۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای گرد و غبار در 1 خرداد از تصاویر ماهواره‌ ای متئوست و سنجنده مادیس

پایش ماهواره‌ ای گرد و غبار در 1 خرداد از تصاویر ماهواره‌ ای متئوست و سنجنده مادیس

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی شناسایی میزان گرد و غبار اتمسفر را دارا می‌ باشد. در این مطالعه به بررسی وضعیت گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 1 خرداد ماه 1401 پرداخته شده است.


در پویانمایی زیر، تصاویر ماهواره‌ ای متئوست در تاریخ 1 خردادماه 1401 (از ساعت 07:30 صبح تا 14:30 ظهر) دیده می‌شود. بخش‌ هایی از مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور (استان‌ های سیستان و بلوچستان و کرمان) و بخش‌ هایی از کشورهای افغانستان و پاکستان محل شکل‌گیری پدیده گردوغبار بوده‌اند. به دنبال وقوع گردوغبار در این مناطق، استان سیستان و بلوچستان و برخی استان‌های نیمه مرکزی به سمت شرق متاثر از این گرد و غبار قرار گرفته‌اند. با توجه به ترکیب رنگی مورد استفاده در تصاویر، پوشش ابر در دامنه رنگی فیروزه‌ای و گردوغبار در دامنه رنگی قهوه‌ ای روشن (خاکی رنگ) نشان داده شده است.


پدیده گردوغبار در تاریخ 1 خردادماه 1401 از ساعت 07:30 صبح تا 14:30 ظهر

پدیده گرد و غبار در تاریخ 1 خرداد ماه 1401 از ساعت 07:30 صبح تا 14:30 ظهر


در شکل 2، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای ترا/ مادیس در تاریخ 1 خردادماه 1401 (ساعت 12:30)، استان‌هایی که بطور نسبی تحت تاثیر شدت غلظت پدیده گرد و غبار بوده‌اند، نشان داده شده است. این استان‌ ها عبارتند از: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان و یزد.


شدت غلظت پدیده گردوغبار در تاریخ 1 خردادماه 1401

شکل 2: شدت غلظت پدیده گردوغبار در تاریخ 1 خرداد ماه 1401


آدرس کوتاه شده: