سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸ ۳۱
طبقه بندی: محصولات
چچ
وضعیت سبزینگی کشور- اردیبهشت ماه 1401

وضعیت سبزینگی کشور- اردیبهشت ماه 1401

در این بخش، وضعیت سبزینگی کشور در اردیبهشت ماه 1401 نمایش داده شده است.


پایش ماهواره ای سبزینگی اردیبهشت 1401

پایش ماهواره ای سبزینگی اردیبهشت 1401


به منظور مشاهده نقشه های وضعیت سبزینگی کشور در ماه های سال جاری و نیز در ماه های مختلف سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:


پایش ماهواره ای سبزینگی


آدرس کوتاه شده: