سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸ ۳۲
طبقه بندی: محصولات
چچ
وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور- اردیبهشت ماه 1401

وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور- اردیبهشت ماه 1401

در این بخش، وضعیت خشکسالی و تنش آبی در کشور در اردیبهشت ماه 1401 نمایش داده شده است.


 وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور- اردیبهشت ماه 1401

وضعیت خشکسالی و تنش آبی اردیبهشت ماه 1401


به منظور مشاهده نقشه های وضعیت خشکسالی و تنش آبی کشور در ماه های سال جاری و نیز در ماه های مختلف سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:


پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی


آدرس کوتاه شده: