سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۷ ۴۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای آتش‌ سوزی در میانکاله در تاریخ 20 خرداد ماه 1401

پایش ماهواره‌ ای آتش‌ سوزی در میانکاله در تاریخ 20 خرداد ماه 1401

در این مطالعه با استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری قابلیت‌ های تصاویر ماهواره‌ ای، آتش‌ سوزی میانکاله واقع در استان مازندران در تاریخ 20 خرداد ماه 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است.

همانطور که در نقشه زیر مشاهده می شود، موقعیت آتش سوزی میانکاله در استان مازندران در تاریخ 20 خرداد ماه 1401 با استفاده از تصاویر Terra / MODIS، با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی استفاده شده در تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.

آتش‌ سوزی میانکاله (استان مازندران) در تاریخ 20 خردادماه 1401

آتش‌ سوزی میانکاله (استان مازندران) در تاریخ 20 خرداد ماه 1401


آدرس کوتاه شده: