دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۱ ۲۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
ظرفیت های سنجش از دور از 14 تا 20 خرداد ماه 1401

ظرفیت های سنجش از دور از 14 تا 20 خرداد ماه 1401

آدرس پرتال جامع سنجش از دور سازمان فضایی ایران RS.ISA.IR

این فیلم به معرفی ظرفیت های سنجش از دور کشور، اخبار و گزارش های تخصصی تولید شده از تاریخ 14 تا 20 خرداد ماه 1401 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.سایر رویداد های سنجش از دور در زمان های گذشته


آدرس کوتاه شده: