سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۰ ۲۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای پهنه سوخته در جزیره اسپیر، دریاچه ارومیه در 17 خرداد 1401

پایش ماهواره ای پهنه سوخته در جزیره اسپیر، دریاچه ارومیه در 17 خرداد 1401

در این مطلب، پهنه سوخته در جزیره اسپیر دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی در تاریخ 17 خرداد ماه 1401، توسط تصاویر ماهواره ای مورد پایش قرار گرفته است.

دراین نقشه، با استفاده از تصاویرماهواره ای، محدوده آتش سوزی در جزیره اسپیر واقع در دریاچه ارومیه نشان داده شده است.مساحت محدوده دچار حریق در ساعت 12:20 دقیقه ظهر، 220 هکتارتخمین زده شده است.باتوجه به فعال بودن زبانه آتش، انتظار می رود به سطح سوخته افزوده شود. هم چنین باتوجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر،پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.


پایش آتش سوزی


آدرس کوتاه شده: