دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۵۰ ۴۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 22 خرداد ماه 1401

پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 22 خرداد ماه 1401

به کمک سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق)، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در تاریخ 22 خرداد ماه 1401 پایش شده است.

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (استارت‌ آپ شریف کاوش‌نگر) توسعه داده شده است. به کمک این سامانه، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در تاریخ 22 خرداد ماه 1401 پایش شده است.
‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p، میانگین غلظت آلاینده دی‌ اکسید نیتروژن (NO2) در 22 خرداد ماه 1401 برای استان‌ های کل کشور اندازه‌ گیری شده است (شکل شماره 1). میانگین غلظت آلاینده NO2 در سطح کشور حدود 76 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلاینده NO2 در سطح استان تهران برابر با 150 میکرو‌مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کمترین میزان میانگین آلاینده NO2 نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان حدود 65 میکرومول تخمین زده شده است.


شکل 1: میانگین غلظت دی‌اکسید نیتروژن در سطح  استان‌های کشور در 22 خرداد 1401

شکل-1: میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در سطح استان‌ های کشور در 22 خرداد 1401


شکل شماره 2 نیز وضعیت آلودگی NO2 کشور را در تاریخ 22 خردادماه 1401 نمایش می‌ دهد. بیشترین و کمترین میزان غلظت دی‌ اکسید نیتروژن به ترتیب حدود 914 و 46 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است.


شکل 2: وضعیت آلودگی NO2 در تاریخ 22 خردادماه 1401

شکل-2: وضعیت آلودگی NO2 در تاریخ 22 خرداد ماه 1401


آدرس کوتاه شده: