دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۲۱:۱۰ ۴۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ا ی گرد و غبار در تاریخ 23 خرداد ماه 1401

پایش ماهواره‌ا ی گرد و غبار در تاریخ 23 خرداد ماه 1401

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی شناسایی میزان گردو غبار اتمسفر را دارا می‌باشد و در این مطالعه به بررسی وضعیت گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ 23 خرداد ماه 1401 پرداخته شده است.

همانطور که در تصویر ماهواره‌ ای متئوست (در تاریخ 23 خرداد ماه 1401 از ساعت07:30 تا 18:30) دیده می شود، پدیده گرد و غبار که منشاء آن از کشور عراق است به سمت ایران در حال حرکت می باشد. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین شدت گرد و غبار در ساعت 7:30 صبح بوده و در ساعت 14:30 از شدت آن کاسته شده است. با توجه به ترکیب باندی استفاده پوشش ابر در دامنه رنگی آبی فیروزه ای و پوشش گرد و غبار در دامنه رنگی قهوه ای روشن (خاکی رنگ) دیده می شود.


گرد و غبار در تاریخ 23 خردادماه 1401

گرد و غبار در تاریخ 23 خرداد ماه 1401


آدرس کوتاه شده: