چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۳۶ ۴۰
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن استان‌ های کشور در 23 خرداد 1401

پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن استان‌ های کشور در 23 خرداد 1401

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر ) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کل کشور در 23 خرداد 1401 ارائه می‌ شود.

‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO2) در 23 خرداد 1401 برای استان‌ های کل کشور اندازه‌ گیری شده است (نمودار 1). همانطور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده NO2 در سطح کشور حدود 73 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. هم چنین میانگین آلاینده NO2 در سطح استان البرز برابر با 138 میکرو‌مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کم ترین میزان میانگین آلاینده NO2 نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان حدود 64 میکرو مول تخمین زده شده است.


پایش آلودگی

نمودار1 : میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌ های کشور در 23 خرداد 1401


نقشه 1 نیز وضعیت آلودگی NO2 کشور را در تاریخ 23 خرداد 1401 نمایش می‌دهد. مطابق نقشه 1 بیش ترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 371 میکرو مول و کمترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 39 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است.


پایش آلودگی

نقشه 1: وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1401/03/23


با توجه به نمودار 1، بیش ترین میزان آلودگی مربوط به استان البرزبوده که میزان آلودگی دی اکسید نیتروژن شهرستان‌ های استان البرز در نمودار شماره 2 بررسی شده است. همانطور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده NO2 در سطح کل استان البرز، حدود 138 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. میانگین آلاینده NO2 در سطح شهر فردیس برابر با 224 میکرو‌مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیش ترین مقدار در بین تمامی شهرستان‌ های استان می‌ باشد. کم ترین میزان میانگین آلاینده NO2 نیز در سطح شهرستان اشتهارد حدود 95 میکرو مول تخمین زده شده است.


نمودار2 : میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان‌ های استان البرز در 23 خرداد 1401


آدرس کوتاه شده: