یکشنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۱۰ ۴۲
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
زیرگروه نقشه‌برداری زمین (TMSG)

زیرگروه نقشه‌برداری زمین ( TMSG)

در این نگارش به معرفی زیر گروه نقشه‌برداری زمین ( TMSG) از کمیته ماهواره های مشاهداتی زمین (CEOS)، پرداخته شده است.

در زیر گروه نقشه‌ برداری زمین (( TMSG) Terrain Mapping Subgroup) هدف تهیه محصولات مناسب مدل رقومی زمین می باشد که از ماهواره‌ های مشاهدات زمینی در مقیاس جهانی و منطقه‌ ای به‌ دست‌ آمده‌اند و پس از اعتبارسنجی برای کاربرد های مناسب مورد استفاده قرار می‌ گیرند. اهداف برنامه‌ ریزی‌ شده برای این زیرگروه شامل موارد زیر است:

  • بهبود ویژگی‌ های استاندارد مربوط به سطح زمین (با تأکید بر پیوستگی داده‌ ها) که با دقت معینی از سیستم های سنجشی مشابه به‌ دست‌ آمده‌اند.
  • روش‌ های ارزیابی آماری که اطلاعات شفافی درباره کیفیت و فرآیند سلسله مراتبی تولید مدل‌ های زمینی ارائه می دهند معرفی می‌ شوند.
  • اطلاعات سایت‌ های فعلی به‌ روز شده و سایت‌ های جدید معرفی شوند.
  • الزامات کالیبراسیون و اعتبارسنجی برنامه‌ های آتی به‌ صورت خاص مشخص‌ شده و دسترسی به داده‌ های معتبر تسهیل شود.
  • توصیه‌ هایی برای گسترش شبکه‌ های نقاط کنترل زمینی جهانی ارائه شود.
  • بایگانی و به روزرسانی سوابق وضعیت فعلی سنجنده هایی که داده‌ های مربوط به نقشه‌ برداری زمین و مدل‌ های رقومی زمین را تهیه می‌ کنند.

زیرگروه نقشه‌برداری زمین ( <strong class='sis-keyword'>TMSG</strong>)


اهداف TMSG از طریق فعالیت‌ های زیر محقق خواهد شد

  • ارتباط با فعالیت‌ های نهاد CEOS به‌ ویژه برنامه استراتژی مشاهده یکپارچه جهانی (IGOS) برای تعیین الزامات جامعه کاربران در تهیه مدل رقومی زمین و اطمینان از وجود رویه‌ های کالیبراسیون و اعتبارسنجی مناسب و مورد نیاز
  • همکاری با سایر گروه‌ های فعال در این حوزه برای اطمینان از اینکه فعالیت‌ های مشترک همگرا شده و به سمت بهینه‌ سازی پیش می‌ رود.
  • جلسات سالانه برای بازبینی فرآیند ها، برنامه‌ریزی فعالیت‌ های آتی و بحث درباره نتایج برگزار شوند.
  • بهره‌ برداری با هدف مقایسه بین مدل‌ های رقومی موجود در جهان که در دسترس عموم قرار دارند سازمان‌ دهی شود.

زیرگروه نقشه‌برداری زمین ( <strong class='sis-keyword'>TMSG</strong>)


آدرس کوتاه شده: