دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۹ ۶۴
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
برون سپاری خدمات مشاوره در نظارت بر پروژه های پایش ماهواره ای زمین

برون سپاری خدمات مشاوره در نظارت بر پروژه های پایش ماهواره ای زمین

درخواست سازمان فضایی ایران در دریافت خدمات مشاوره بر پروژه های پایش ماهواره ای زمین در سامانه ستاد

سازمان فضایی ایران در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در نظر دارد به منظور نظارت بر پروژه های پایش ماهواره ای زمین، از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاهی در موضوع فوق الذکر استفاده نماید.

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 11 صبح روز 12 تیر ماه 1401 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.

نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :


1- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): setadiran.ir
2- مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
3- انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1101004068000110
4- درج کد امنیتی

متقاضیان و واجدین شرایط می‌ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :
تا ساعت 11 صبح روز 12 تیر ماه 1401


آدرس کوتاه شده: