چهارشنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۱ ۰۷:۴۹ ۳۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای پهنه سوخته در تالاب هورالعظیم در 29 خرداد 1401

پایش ماهواره ای پهنه سوخته در تالاب هورالعظیم در 29 خرداد 1401

در این مطلب، پهنه سوخته در مرز ایران و عراق، تالاب هورالعظیم، در استان خوزستان در تاریخ 29 خرداد 1401، با استفاده از فناوری سنجش از دور پایش گردیده است.

با استفاده از تصاویرماهواره ای، محدوده آتش سوزی در تالاب هورالعظیم واقع در استان خوزستان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچارحریق در ساعت 12:10 دقیقه ظهر، 4070 هکتارتخمین زده شده است که حدود 60 هکتارازآن در داخل مرز ایران در شهرستان هویزه قراردارد. همچنین با توجه به ترکیب باند های مورد استفاده در این تصویر، پوشش گیاهی دردامنه رنگ سبز مشاهده می شود.


آتش سوزی هورالعظیم


آدرس کوتاه شده: