شنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۸ ۴۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن استان‌ های کشور در29 خرداد 1401

پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن استان‌ های کشور در29 خرداد 1401

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی شناسایی میزان غلظت دی اکسید نیتروژن در اتمسفر را دارا می‌ باشد. در این مطالعه به بررسی وضعیت غلظت این گاز در سطح کشور در تاریخ 29 خرداد ماه 1401 پرداخته شده است.

سامانه پایش ماهواره‌ ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر ) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کل کشور در 29 خرداد 1401 ارائه می‌ شود. ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO2) در 29 خرداد 1401 برای استان‌ های کل کشور اندازه‌ گیری شده است (نمودار 1). همانطور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده NO2 در سطح کشور حدود 77 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلاینده NO2 در سطح استان تهران برابر با 164 میکرو‌مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کمترین میزان میانگین آلاینده NO2 نیز در سطح استان خراسان شمالی حدود 69 میکرو مول تخمین زده شده است.


میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌ های کشور در 29 خرداد 1401

نمودار1 : میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌ های کشور در 29 خرداد 1401


نقشه 1 نیز وضعیت آلودگی NO2 کشور را در تاریخ 29 خرداد 1401 نمایش می‌ دهد. مطابق نقشه 1 بیشترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن، حدود 583 میکرو مول و کمترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 49 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است.


وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1401/03/29

نقشه 1: وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1401/03/29


آدرس کوتاه شده: