جمعه, ۰۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰ ۲۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) در تاریخ 1 تیرماه 1400 و 1401

پایش ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) در تاریخ 1 تیرماه 1400 و 1401

‏با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ترا /سنجنده مادیس (TERRA/MODIS)، میانگین دمای روزانه کشور در تاریخ 1 تیر ماه 1401 و 1400 محاسبه شده و به ترتیب حدود 44 و 47 درجه سلسیوس ثبت گردیده است.

دمای سطح زمین که عمدتاً حاصل بازتابش پوشش‌های طبیعی شامل خاک، برف و پوشش گیاهی است از جمله متغیرهایی است که اطلاعات مفیدی را در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر سیستم‌های زمین (هواکره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره) و فرآیند‌های آن‌ها فراهم می‌کند. این نوع از دما تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقدار انرژی رسیده به سطح زمین، گسیلمندگی سطح، رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد.
دمای سطحی زمین در بسیاری از مطالعات علمی از قبیل اقلیم‌شناسی، هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، زمین‌شناسی، باستان‌شناسی، مصرف انرژی و غیره به عنوان یک عامل مهم مطرح شده و از جمله پارامترهای مهمی است که می‌تواند نشان دهنده تغییرات دما در سطح زمین باشد. با تحلیل و بررسی نقشه‌هایLST اطلاعات مفیدی در زمینه بررسی پدیده‌‌های مختلف از جمله تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی در کلان شهرها، تشخیص آنومالی‌‌های حرارتی مربوط به زلزله، شناسایی منابع زمین‌گرمایی، پایش خشک‌سالی و آتش‌سوزی را می‌توان تهیه نمود.
با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی ‏الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همچنین می توان نقشه های روزانه یا حداکثر دمای ‏ماهیانه را نسبت به تاریخ مشابه در سال های گذشته مورد بررسی قرار داد. تولید و مقایسه این نقشه ‏ها برای متخصصین در حوزه های کاربردی مختلف بسیار مهم و با اهمیت است.
‏با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ترا /سنجنده مادیس (TERRA/MODIS)، میانگین دمای روزانه کشور در تاریخ 1 تیر ماه 1401 و 1400 محاسبه شده و به ترتیب حدود 44 و 47 درجه سلسیوس ثبت گردیده است. میانگین دمای روزانه کشور در تاریخ 1 تیرماه 1401 نسبت به زمان مشابه در سال 1400 حدود 3 درجه سلسیوس کاهش داشته است. سپس نقشه دمای سطح زمین برای تاریخ های بیان شده، تهیه و مورد پایش و مقایسه قرار گرفت. ‏
در نقشه‌های شماره (1) و (2)، دمای سطح زمین به ترتیب برای تاریخ 1 تیرماه 1401 و 1400 تهیه شد. با مقایسه نقشه های دمای سطح زمین، بیشترین دمای ثبت شده در سال 1400 و 1401 به ترتیب حدود 69 و 67 درجه سلسیوس می‌باشد. استان‌ های شمال غربی کشور در تاریخ 1 تیر 1401 از دمای کمتری برخوردار (در دامنه رنگ سبز تا زرد) هستند.


نقشه-1:  <strong class='sis-keyword'>دمای سطح زمین</strong> در تاریخ 1 تیرماه 1401

نقشه-1: دمای سطح زمین در تاریخ 1 تیرماه 1401


نقشه-2:  <strong class='sis-keyword'>دمای سطح زمین</strong> در تاریخ 1 تیرماه 1400

نقشه-2: دمای سطح زمین در تاریخ 1 تیرماه 1400


آدرس کوتاه شده: