یکشنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۵ ۴۰
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای آتش‌ سوزی در ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه

پایش ماهواره‌ ای آتش‌ سوزی در ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی شناسایی آتش را دارا می‌ باشد. در این بخش به پایش ماهواره‌ ای آتش‌ سوزی در ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه در تاریخ 3 تیر ماه 1401 پرداخته شده است.

با استفاده از تصاویرماهواره ای، محدوده آتش سوزی در ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه واقع در استان کرمانشاه در تاریخ 3 تیر ماه 1401، نشان داده شده است. مساحت محدوده دچارحریق در ساعت 12:10 دقیقه، 34 هکتار تخمین زده شده است همچنین با توجه به ترکیب باند های مورد استفاده در این تصویر، پوشش گیاهی دردامنه رنگ سبز مشاهده می شود.


 آتش‌ سوزی در ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه در تاریخ 3 تیرماه 1401

نقشه 1: آتش‌ سوزی در ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه در تاریخ 3 تیرماه 1401


آدرس کوتاه شده: