سه شنبه, ۰۷ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۵ ۳۰
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
ظرفیت های سنجش از دور از 28 خرداد تا 3 تیر ماه 1401

ظرفیت های سنجش از دور از 28 خرداد تا 3 تیر ماه 1401

آدرس پرتال جامع سنجش از دور سازمان فضایی ایران RS.ISA.IR

این فیلم به معرفی ظرفیت های سنجش از دور کشور، اخبار و گزارش های تخصصی تولید شده از تاریخ 28 خرداد تا 3 تیر ماه 1401 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.سایر رویداد های سنجش از دور در زمان های گذشته


آدرس کوتاه شده: