فهرست مطالب
 • پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ های 17 و 18 مهر 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۰۸:۴۷

  پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ های 17 و 18 مهر 1400

 • پایش دمای سطح دریا SST مهر ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۲:۳۲

  پایش دمای سطح دریا SST مهر ماه 1400

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در مهر ماه 1400 نشان داده شده است.‏

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، مرداد 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰۸:۰۷

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، مرداد 1400

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، مرداد ماه 1400

 • پایش ماهواره ای زلزله مهر ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۲:۲۶

  پایش ماهواره ای زلزله مهر ماه 1400

 • پایش ماهواره ای ابرناکی کشور مهر 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۱:۵۲

  پایش ماهواره ای ابرناکی کشور مهر 1400

  در این بخش با استفاده از داده های ماهواره ای روزانه و نقشه های تهیه شده از آنها، پایش وضعیت ابرناکی کشور در مهر 1400 نشان داده شده است.

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور شهریور ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۶:۲۶

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور شهریور ماه 1400

  در این مطلب به پایش ماهواره ای فراوانی وقوع و غلظت تجمعی گرد و غبار کشور درشهریور ماه سال 1400، پرداخته شده است.

 • تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP مهر 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰:۳۵

  تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP مهر 1400

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، مهر 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰:۰۶

  تصاویر سنجنده Sentinel-3، مهر 1400

 • تصاویر سنجنده MODIS، مهر 1400
  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۹:۲۴

  تصاویر سنجنده MODIS، مهر 1400

 • پایش ماهواره ای شهر باستانی بیشاپور
  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۸:۴۳

  پایش ماهواره ای شهر باستانی بیشاپور