فهرست مطالب
 • پایش دمای سطح زمین LST - تیر 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰۷:۴۳

  پایش دمای سطح زمین LST - تیر 1401

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۹

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1400

  موزائیک ماهیانه تصاویر ماهواره ای مادیس کشور در ماه های مختلف سال 1400

 • شاخص کلروفیل a - خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۸:۳۰

  شاخص کلروفیل a - خرداد 1401

  پایش ماهواره ای شاخص کلروفیل a، از تصاویر Sentinel-3 در خرداد ماه 1401

 • شاخص کلروفیل a - اردیبهشت 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۸:۲۴

  شاخص کلروفیل a - اردیبهشت 1401

  پایش ماهواره ای شاخص کلروفیل a، از تصاویر Sentinel-3 در اردیبهشت ماه 1401

 • پایش ماهواره ای کشند سرخ در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۸:۱۳

  پایش ماهواره ای کشند سرخ در سال 1400

 • تابش لحظه ای خورشید - خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰۸:۲۹

  تابش لحظه ای خورشید - خرداد 1401

 • پایش باستان شناسی شهر شوش
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰۹:۴۱

  پایش باستان شناسی شهر شوش

 • پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 23 خرداد ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۲:۴۷

  پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 23 خرداد ماه 1401

 • دریاچه های هامون - خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰۹:۴۸

  دریاچه های هامون - خرداد 1401

 • پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 22 خرداد ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰۸:۴۹

  پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 22 خرداد ماه 1401