فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای آلودگی دی اکسید نیتروژن در سطح کشور (آفاق) در سال 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰۸:۴۷

  پایش ماهواره ای آلودگی دی اکسید نیتروژن در سطح کشور (آفاق) در سال 1401

 • پایش ماهواره ای آلودگی دی اکسید نیتروژن در سطح کشور (آفاق) در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰۸:۳۷

  پایش ماهواره ای آلودگی دی اکسید نیتروژن در سطح کشور (آفاق) در سال 1400

 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۰:۳۱

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - خرداد 1401

 • دریاچه ارومیه خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۰:۲۴

  دریاچه ارومیه خرداد 1401

 • پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان آذربایجان غربی
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰۸:۳۵

  پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان آذربایجان غربی

  این بخش به پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان آذربایجان غربی اشاره دارد.

 • باستان شناسی منطقه تخت سلیمان
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰۸:۲۴

  باستان شناسی منطقه تخت سلیمان

 • پایش ماهواره ای منطقه باستانی تپه دامغانی (تپه عیدگاه)
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۲:۱۱

  پایش ماهواره ای منطقه باستانی تپه دامغانی (تپه عیدگاه)

 • پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان خراسان رضوی
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۲:۰۹

  پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان خراسان رضوی

  این بخش به پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان خراسان رضوی اشاره دارد.

 • دریاچه ارومیه اردیبهشت 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰۸:۲۸

  دریاچه ارومیه اردیبهشت 1401

 • استفاده از فن آوری فضایی در معرفی کویرها با قابلیت اکوتوریسم
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۲:۳۱

  استفاده از فن آوری فضایی در معرفی کویرها با قابلیت اکوتوریسم